• FaceBook
 • Twitter
 • Google
 • MSN
 • Yahoo
 • GameBase
 • Baha
 • Yahootw
 • YahooTW
 • 17t
 • KYO
 • more
${name} 開服時間:${time}
${name} 開服時間:${time}
例行維護時間:
維護另行通知
香港專線:00852-8175 8099
台灣專線:02-77455511
QQ:171788375
MSN/即時通/Email: service06@efunfun.com
服務時間:7x24小時全年無休
當前位置: 首頁 >> 新聞公告

酒館會談武將資料大全(2)

 

    

武將

職業

屬性

成長值

技能 

統帥

武力

智力

統帥
成長

武力
成長

智力
成長

閻圃

軍師

42

47

82

1.6

1.7

2.5

浪濤

文聘

統領

78

84

68

2.1

2.4

2.0

騎踏

韓嵩

謀臣

51

46

72

0.6

0.8

1.6

落雷

劉琮

智將

42

42

66

1.0

1.2

1.8

滾石

蒯良

軍師

69

46

88

2.2

2.0

2.8

海嘯

蔡中

奇兵

45

53

44

1.1

1.0

0.7

箭雨

蔡瑁

統帥

75

65

76

1.7

1.8

2.0

刺擊

張允

統帥

72

68

54

1.7

1.8

2.1

鐵壁

劉琦

元帥

46

40

56

1.6

1.2

1.6

滾石

黃祖

先鋒

70

68

50

1.8

1.6

1.3

突擊

劉賢

禁軍

52

60

53

0.7

1.2

0.7

血路

韓浩

統領

62

71

67

1.5

1.8

1.9

自毀

王累

謀臣

49

41

77

1.0

1.0

2.5

爆炎

吳蘭

雄師

69

76

38

1.7

1.6

1.2

奮戰

董和

謀臣

65

41

74

1.1

0.9

1.9

落雷

雷銅

戰將

70

75

45

2.0

2.2

2.3

橫掃

劉循

謀臣

41

56

40

1.2

1.1

1.4

暗殺

嚴顏

禁軍

77

82

69

2.1

2.6

2.3

守護

吳懿

雄師

80

70

72

2.2

2.1

2.2

狂暴

黃權

智將

74

59

83

1.8

1.0

2.4

落雷

高沛

統領

72

60

68

1.9

1.9

2.0

阻擊

龐義

禁軍

64

42

66

1.3

1.4

1.6

暗殺

黃崇

禁軍

70

65

76

1.5

1.0

1.6

奮戰

冷苞

先鋒

72

84

66

2.5

2.1

1.9

暗殺

劉閑

雄師

67

72

49

1.1

1.5

1.1

連城

劉璋

元帥

58

73

65

2.0

1.2

2.1

齊射

李堪

雄師

62

70

42

1.7

1.6

1.8

踏破

梁興

戰將

66

68

42

1.7

1.6

2.0

突擊

楊秋

元帥

64

67

53

1.7

1.7

2.0

奮迅

龐會

奇兵

70

73

48

1.8

1.6

1.9

突進

候選

戰將

66

71

47

1.8

1.8

1.9

突擊

韓遂

軍師

84

70

73

2.2

2.1

1.8

滾石

張橫

禁軍

67

68

46

1.7

1.6

1.8

突進

馬玩

統領

63

73

41

1.8

1.7

1.0

連城

馬騰

雄師

81

80

49

2.4

2.5

2.4

踏破

呂翔

戰將

61

68

49

1.1

1.2

1.3

突擊

呂曠

禁軍

64

64

44

1.1

1.3

1.3

鐵壁

許攸

謀臣

48

46

82

2.1

2.2

2.8

旋風

蔣義渠

統領

66

65

52

1.6

1.7

1.9

奮迅

陳琳

智將

49

49

80

2.0

2.0

2.8

辱駡

陳震

謀臣

46

48

68

1.4

1.5

0.8

爆炎

郭圖

謀臣

41

45

83

2.1

2.2

2.8

落雷

蘇由

戰將

56

65

48

1.4

1.5

1.8

強襲

呂威璜

雄師

64

66

42

1.1

1.1

1.3

暗殺

鞠義

戰將

77

72

63

1.9

1.9

2.0

踏破

顏良

先鋒

83

95

45

2.8

2.6

1.8

撼地

高柔

謀臣

61

59

72

1.6

1.5

1.8

劇毒

逢紀

謀臣

46

49

83

1.6

1.4

2.5

離間

高幹

禁軍

71

65

55

2.1

2.0

2.0

肉搏

文醜

雄師

82

95

45

2.7

2.5

1.6

騎踏

袁譚

統領

58

70

47

1.6

1.5

1.7

橫掃

袁尚

禁軍

62

73

44

1.6

1.5

1.8

連擊

袁熙

統領

65

55

64

1.6

1.8

1.7

狙擊

田豐

軍師

58

49

95

1.4

2.2

2.9

虛無

沮授

軍師

79

41

93

2.1

1.9

2.8

落雷

袁紹

元帥

80

68

75

2.3

2.2

2.1

禦甲

 

 

 

更多詳情密切關注官網:

     《臥龍吟》官方網站:http://wly.efunfun.com/

  《臥龍吟》Facebook粉絲頁:http://www.facebook.com/wlyonweb/