• FaceBook
 • Twitter
 • Google
 • MSN
 • Yahoo
 • GameBase
 • Baha
 • Yahootw
 • YahooTW
 • 17t
 • KYO
 • more
${name} 開服時間:${time}
${name} 開服時間:${time}
例行維護時間:
維護另行通知
香港專線:00852-8175 8099
台灣專線:02-77455511
QQ:171788375
MSN/即時通/Email: service06@efunfun.com
服務時間:7x24小時全年無休
當前位置: 首頁 >> 新聞公告

酒館會談武將資料大全(3)

 


武將

職業

屬性

成長值

技能 

統帥

武力

智力

統帥
成長

武力
成長

智力
成長

曹性

統領

58

81

47

1.7

1.8

1.7

暗殺

侯成

雄師

73

72

65

1.8

1.8

2.0

反撲

魏續

奇兵

70

75

48

1.8

1.8

2.0

連擊

張邈

智將

46

50

70

1.6

1.5

1.8

爆炎

張虎

雄師

72

74

48

1.7

1.8

1.7

橫掃

楊醜

禁軍

56

64

42

1.6

1.6

1.8

死撐

張楊

戰將

70

72

65

1.8

1.9

1.9

突擊

臧霸

先鋒

75

72

46

1.6

2.2

1.9

踏破

陳宮

軍師

72

52

89

2.1

2.2

3.1

地裂

忙牙長

統領

62

78

46

1.8

2.0

1.8

連城

雍闓

統領

74

71

63

1.9

1.9

1.8

齊射

朱褒

元帥

65

71

40

1.7

1.9

1.8

橫掃

董荼那

先鋒

68

72

47

1.7

1.8

1.8

血路

高定

統領

54

63

43

1.8

1.8

1.9

連擊

鄂煥

謀臣

67

81

47

2.0

2.3

2.1

怒吼

孟優

禁軍

63

63

43

1.8

1.7

1.6

突擊

阿會喃

戰將

66

73

40

2.1

1.7

1.8

肉搏

木鹿大王

雄師

54

72

43

1.7

2.1

1.9

妖術

金環三節

雄師

69

74

49

1.9

1.8

1.9

狙擊

朵思大王

軍師

65

59

70

1.7

1.8

1.9

暗祭

祝融

戰將

68

85

42

2.0

2.5

2.7

毒鏢

孟獲

禁軍

75

82

50

2.1

2.2

2.0

狂暴

金旋

禁軍

64

75

58

2.1

1.8

1.5

刺擊

劉度

元帥

41

55

49

0.5

0.9

0.8

死撐

陳應

先鋒

65

70

46

2.0

2.3

1.4

連城

鮑隆

元帥

63

74

41

1.9

2.4

1.5

刺擊

韓玄

謀臣

50

59

58

0.8

0.8

2.5

毒咒

伐同

先鋒

83

88

55

2.2

2.3

1.7

奮迅

俄何燒戈

禁軍

72

87

44

1.9

2.2

1.5

連環

芒中

雄師

88

73

67

2.3

2.3

1.5

突擊

阿貴

奇兵

67

68

74

1.5

2.1

2.0

連擊

越吉

雄師

81

84

65

2.3

2.4

1.7

單騎

雅丹

軍師

82

67

93

2.4

2.2

2.8

暗祭

徹裡吉

元帥

61

62

66

2.5

2.3

2.1

怒吼

娥遮塞

戰將

87

75

52

2.1

2.7

1.8

狙擊

迷當

謀臣

77

85

64

2.2

2.1

2.6

鼓舞

潘臨

禁軍

81

78

46

2.5

2.5

1.3

連城

黃亂

統領

88

85

45

2.7

2.5

2.3

刺擊

費棧

奇兵

87

65

89

2.3

2.0

2.7

火龍

符健

雄師

76

81

58

2.4

2.3

1.8

強襲

成律歸

雄師

62

72

70

2.4

2.6

1.5

踏破

素利

禁軍

86

88

54

2.5

2.4

1.1

鐵壁

鮮於輔

統領

71

83

71

2.4

2.4

1.7

飛射

軻比能

軍師

73

72

63

2.5

2.1

1.8

旋風

步度根

統領

79

85

65

2.2

2.6

1.5

箭雨

烏延

戰將

88

88

67

2.3

2.5

2.1

狂暴

骨進

先鋒

86

87

61

2.5

2.5

1.8

暗殺

蹋頓

禁軍

72

80

55

2.5

2.1

1.5

苦計

於扶羅

智將

85

65

87

2.3

2.0

2.7

幻術

去卑

禁軍

78

91

54

2.1

2.6

1.3

血路

張梁

雄師

81

82

68

2.2

2.6

2

苦計

張燕

戰將

79

83

51

2.3

2.6

2.2

騎踏

張寶

智將

83

70

86

2.2

2.3

2.3

幻法

張角

軍師

92

56

87

2.4

2.2

3.1

妖法

華雄

禁軍

85

93

54

2.3

2.6

1.7

肉搏

李儒

謀臣

66

55

94

2.1

2.0

2.7

驚雷

司馬昭

智將

74

62

90

1.8

1.7

2.2

毒咒

鄭泰

謀臣

64

69

75

1.7

1.8

2

利刃

何進

戰將

78

68

55

2.5

2.3

1.9

拒馬

陳耽

謀臣

66

68

71

2

2

2.3

專注

此資料僅供參考,武將資料以遊戲內為准。暫時只整理到漢末群雄二-丁原勢力,後續待補充
更多詳情密切關注官網:
《臥龍吟》官方網站:http://wly.efunfun.com/
《臥龍吟》Facebook粉絲頁:http://www.facebook.com/wlyonweb/